5 de gen. 2010

TRANSPORT ESCOLAR GRATUIT
ENSENYAMENT EN CONDICIONS D'IGUALTAT, OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA (fins als 16 anys)

Després de moltes converses i presentar diversos escrits amb el President de la Generalitat, El Conseller de Educació, El Síndic de Greuge NOTA DE PREMSA

s, El Delegat d'Educació a Tarragona (Sr. Villena), el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona (Sr. Sanahuja) i el President del Consell Comarcal del Tarragonès (El gestor del transport escolar), i atès que totes aquestes converses i escrits segueixen tot el problema SENSE CAP RESOLUCIÓ.

Ni els suggeriment del Síndic de Greuges, ni les aportacions del escrits fet i argumentats

I damunt ens amenacen (s'adjunta nota del Consell Comarcal)

Si no hem pagat abans del dia 31 de desembre de 2009, el dia 8-1-2010 els nens no podrien pujar a l'autobús que els duu al col·legi El Miracle de Tarragona (sota amenaces de cridar als Mossos d'Esquadra o suspendre el servei).

O sigui que no podran anar al col·legi , i no podran exercir el seu dret a l'ensenyament ............sense mes comentaris.

Les famílies dels nens afectats (d'edats entre 3 i 9 anys) trobem aquesta actuació per part de totes les Administracions Publiques es de poca responsabilitat enfront dels drets dels ciutadans. Des de les administracions ens volen llevar serveis, en lloc de potenciar-los i augmentar-los per al bé de les famílies que no disposen de serveis d'obligatori compliment i al mateix temps de primera necessitat en el seu entorn.
Fa uns 7 anys van eliminar la subvenció del menjador, ara pretenen eliminar el transport escolar del col·legi que ens toca per zona 1del mapa escolar de Tarragona, El Miracle.
Si ens ha de facilitar escoles, que les construeixin i si no ho fan que facilitin el necessari per a complir amb les condicions d'educació en:

IGUALTAT, OBLIGATORIETAT I GRATUÏTAT
que marca:
La Constitució,La normativa de la Comunitat Europea, l’Estatut d’Autonomia, Les resolucions del defensor del Pueblo, els suggeriments del Síndic de Greuges, i la convenció sobre el drets de l’infant, Adoptada per els Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

Si no comencem i exigir que funcionin les administracions cada vegada tot en general funcionarà PITJOR.
Els dret s’han de exigirPares I Mares del Colegi el Miracle Tarragona