1 de nov. 2010

EL CAPSOT I EL TRANSPOR ESCOLAR GRATUITEL CAPSOT DIU
Tota la ciutadania de Tarragona ha de poder accedir a una educació de qualitat, amb les opcions i els recursos necessaris, per garantir una adequada formació i assolir les competències personals i professionals que exigeix la societat i el desenvolupament tecnològic del segle XXI.

Des de l’Ajuntament promourem que l’horitzontalitat, la transversalitat i la cooperació amb tots els departaments municipals, que directa o indirectament tinguin a veure amb l’Educació, sigui un fet i una realitat. D’aquesta manera, volem facilitar les actuacions directes en els centres educatius de la ciutat i, al mateix temps, potenciar la participació ciutadana que ens permeti encarar el present i el futur de l’Educació amb il·lusió, tal com correspon a una ciutat com Tarragona, d’arrelada i àmplia tradició educativa, innovadora i de qualitat.

Resto a la vostra disposició, tant de la comunitat educativa com de la ciutadania en general, per rebre les vostres propostes i suggeriments i perquè, tots junts, puguem treballar per a la millora de l’Educació a la nostra ciutat.

Atentament,

Joan Sanahujes Rull
Conseller delegat d’Ensenyament

I EL SINDIC DIUEl Sindic reclama comedor gratuito para los alumnos con rentas bajas o domicilio lejano a la escuela
Rafael Ribó propone extender las ayudas preferentes a los que viven y estudian en la misma población


Los alumnos con familias de rentas bajas o que van a colegios lejanos a su domicilio deberían tener asegurados el comedor y el transporte escolar gratuitos, aunque vivan y estudien en la misma ciudad. Ahora sólo tienen asegurada la gratuidad de transporte y comedor los alumnos que estudian fuera de su ciudad. Esta es una de las principales propuestas que ha hecho el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, tras entregar al presidente del Parlament, Ernest Benach, el primer informe monográfico que hace la institución sobre becas y transporte escolar. El Síndic ha recibido 69 quejas relacionadas con el transporte escolar y 73 con el comedor en los últimos tres años.

El informe del Síndic invita a la Generalitat a imitar a otras comunidades autónomas que han aprobado normas para ampliar la gratuidad de las becas. Una de estas normas consiste en introducir una distancia de tres kilómetros del domicilio a la escuela para tener la ayuda de forma preferente, aunque sea en el mismo municipio. Han adoptado medidas en este sentido Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, donde se garantiza el derecho a transporte gratuito en núcleos de población dispersa o diseminada. Otras comunidades como Canarias, País Vasco o Comunidad Valenciana disponen de ayudas para alumnos que residen a una distancia de su escuela de entre 2 y 5 kilómetros.

EN QUE QUEDEN SR CAPSOT
TRANSPORT PUBLIC ESCOLAR GRATUIT