8 de març 2009

L’ESPORT PER A EDUCAR,
CEIP EL MIRACLE

LA IMPORTÀNCIA DE L’ESPORT PER ALS nens i nenas
És clar que l’esport d’equip els dóna als nens l’oportunitat de jugar en companyia, de sentir-se part d’un tot que ha d’estar ben avingut i cohesionat per poder obtindré resultats positius al marcador, encara que els resultats del marcador del camp no haurien de ser allò més important per als xiques esportistes sinó el mateix fet de jugar. Perquè quan ens referim a l’esport infantil hauria de quedar clar que més important que guanyar és:
· Aprendre a jugar junts, experimentant directament que el que fa un repercuteix directament en el que fan i faran els companys, i viceversa: el sentiment de pertinència a un grup.
· Sentir-se necessari per a l’equip i sentir com a necessaris a tots els altres, ja estiguin al terreny de joc o esperant com suplents: la valoració personal.
· Aprendre a entrenar-se, a realitzar unes activitats -físiques o no- que pareix que no tinguin que veure amb jugar partits, però que són fonamentals per a poder jugar: la planificació i la constància.
· Saber que hi ha unes regles, més o menys arbitràries, que són les que conformen i emmarquen aquella activitat i la converteixen en esport: les normes en la vida.
· Passar-s’ho bé jugant i entrenant, però també parlant del partit i de l’entrenament, pensant i expressant com s’han sentit jugant, guanyant o perdent...: la reflexió personal i la comunicació.
· Prendre-li gust a l’activitat esportiva perquè continua practicant-la al llarg de la seva vida, siga en equip o individualment: l’educació física.
L’ESPORT PER A EDUCAR,

2 comentaris:

Blas Jesús Sánchez González ha dit...

Testi-fico que Boscos están en el olvido.

Apa Noi ha dit...

blas
este comentario es de educación
es el de la parte superior el de boscos